Thạch cao Thạch cao Thạch cao
Thạch cao | KD Thạch cao | HD3-QT018 Thạch cao | HD6-TPCL Thạch cao | HD-TR009 Thạch cao | HD4-QT042 Thạch cao | HD8-PK185 Thạch cao | HD1-CT028 Thạch cao | HD9-V-093A Thạch cao | HD-CTR638A Thạch cao | HD-LD041 Thạch cao | HD15

Thời gian của bạn là hữu hạn. Đừng lãng phí quỹ thời gian đó để sống cuộc đời của người khác 

Những người thành công đều tiết kiệm từng giây phút thời gian của họ và bạn cũng nên như vậy. Họ biết chính xác địa điểm, thời gian và cách sử dụng mỗi phút trong ngày của họ. Câu nói trên của Steve Jobs là một lời nhắc nhở tuyệt vời rằng không ai trong số chúng ta có thể sống mãi mãi. Đừng sống cuộc sống của bản thân để theo đuổi phiên bản thành công của một người khác, hãy làm những thứ bạn luôn muốn làm.
Cách tận dụng tối đa thời gian:

- Bắt đầu tính toán thời gian cho mỗi công việc

- Hiểu sự khác biệt giữa điều cấp thiết và điều quan trọng

- Nếu có thể, hãy sử dụng phần mềm quản lý thời gian hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động
ST !!!

Các bài viết khác

Gọi ngay: 0913805771