Thạch cao Thạch cao Thạch cao
Thạch cao | KD Thạch cao | HD3-QT018 Thạch cao | HD6-TPCL Thạch cao | HD-TR009 Thạch cao | HD4-QT042 Thạch cao | HD8-PK185 Thạch cao | HD1-CT028 Thạch cao | HD9-V-093A Thạch cao | HD-CTR638A Thạch cao | HD-LD041 Thạch cao | HD15

70 năm cuộc đời, bao nhiêu năm bạn thật sự SỐNG


"Chết trong nghèo khó là lỗi của bạn", bạn đừng để mình có lỗi lớn thế, nhất là lại có lỗi thêm với những người thân xung quanh. Cha mẹ, vợ con mới là những người mong chờ nhiều nhất ở bạn, ngay bản thân mình chưa chắc bạn lại khao khát vậy đâu.

Trung bình, mỗi người có khoảng 70 năm để sống
– Nếu bạn 25 – Bạn đã sử dụng 9125 ngày, bạn còn 16.425 ngày

– Nếu bạn 35 – Bạn đã sử dụng 12775 ngày, bạn còn 12.775 ngày

– Nếu bạn 40 – Bạn đã sử dụng 14.600 ngày, bạn còn 10.950 ngày

– Nếu bạn 45 – Bạn đã sử dụng 16.425 ngày, bạn còn 9.125 ngày

– Nếu bạn 70 – Bạn đã sử dụng 25.550 ngày, bạn còn 0 ngày…

ST!!!

Các bài viết khác

Gọi ngay: 0913805771